Dívány a Dunán

Közzétéve:

A Piotr-Tchaadev Egyesület, a Budapesti Francia Intézet ésa Tárt Kapu Galéria szeretettel meghívja
Önt a „Dívány a Dunán”12. Nemzetközi Pszichiátriai, Klinikai Pszichológiaiés Pszichoanalitikai Találkozó
keretein belü lmegrendezendő művészetterápiás kiállításokra.

A konfrencia programja itt olvasható

L’Association Piotr-Tchaadev, L’Institut Francais de Budapest et la Galerie Tárt Kapu vois invitent l’exopsition desouvres d’art therapie qui aura lieu dans de cadre de
la 12ème Colloque International de Psychiatrie, de Psychanalyse et de Psychologie clinique.

2015. május 12. 18.00
Budapesti Francia Intézet (Budapest, I. Fő utca 17.)

A megnyitón köszöntőt mond / L’exposition será préséntée par:

Sylvette Tourmente, Tudományos, Műszaki és EgyetemköziEgyüttműködési Attasé / Attachée de Coopération scientifique, technique et universitaire,  Budapesti Francia Intézet
Bocz Bea, kárpitművész, művészetterapeuta/ art-thérapeute,Tündérhegy OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály
Marie-Laure Solet, Infirmière de Secteur psychiatrique, CH de Breil-sur-Roya
Faludy Judit, művészettörténész/ historienne de l’art, MTAPszichiátriai Művészeti Gyűjtemény

2015. május 13. 18.00
Tárt Kapu Galéria  (Budapest IX., Hőgyes Endre u.2.)

A megnyitón köszöntőt mond/ L’exposition será préséntée par:

Jean-Yves Feberey, A Piotr-Tchaadev Egyesület elnöke/ Président de L’Association Piotr-Tchaadev
Komáromi Erzsébet Katalin, iparművész, művészetterapeuta/ art-thérapeute, Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány

Kiállító intézmények / Les institutes exposans
Atelier Crea Centre De Lantaarn   Kessel-Lo  (Belgique)
Kolozsborsai Elmegyógyintézet, Borsa (Kolozs megye, Románia)
Scuola d’arte-terapia di Monica di Rocco, Ventimiglia (IM, Italia)
Centre Hospitalier  de Breil-sur-Roya, Foyer d’accueil médicalisé  « L’Eolienne » (France)
Pierre Henri OGER, Individual artist, Nice (France)
Angyalház, Budapest
Ébredések Művészkör, Ébredések Alapítvány, SemmelweisEgyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum, Budapest
Merényi Gusztáv Kórház, Budapest
Heim Pál Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály, Budapest
Tárt Kapu Galéria, Budapest
Tündérhegy OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, Budapest
Újpesti Mentálhigiénés Gondozó, Budapest

MEGHÍVÓ

divany2015_exhibitions_invitationcard-jpg(1)


A Védett átkelő projekt első rendhagyó tárlatvezetése Dresch Mihállyal!

Közzétéve:

kopi plakat


Védett átkelő

Közzétéve:

Befogadó és alkotó találkozási pont és közösség a Tárt Kapu Galériában

Alapítványunk 2015 márciusában indította el ezt a projektet az EGT/ Norvég Civil Alap támogatásával, melynek lényege a pszichiátriai betegséggel élők bevonása egy civil közösségbe, ahol – kórházból kikerülve – önismeretük, kapcsolatépítési készségeik, szociális kompetenciáik megerősítése, elszigeteltségük csökkentése a célunk. A Tárt Kapu Galéria sajátos miliőjéből fakadó eszköztárát kínálja fel az erre fogékony mentális zavarokkal élő személyeknek, önsegítő aktivitásuk felélesztéséhez, belső tartalékaik mobilizálásához, önbizalmuk növeléséhez. Mindezzel önismeretük, kapcsolatépítési készségeik, szociális kompetenciáik megerősödnek, elszigeteltségük csökken.

A Galéria, mint művészeti – művészetterápiás központ, és mint kiállítóhely a következő programokra várja a jelentkezéseket:

A/ 15 hetes művészetterápiás csoportok, szerdán 14-16 óráig

1.    csoport  2015. március – június
2.    csoport  2015. szeptember – december
3.      csoport  2016. január  – március

B/ Minden terápiás blokk lezárásaként rendezünk egy ötnapos grafikai hetet

Minden nap 10-16 óráig
Itt különleges grafikai eljárásokat ismernek meg a résztvevők:
Monotípia, hidegtű, linómetszet, papírnyomat

C/  2016 áprilisában a három művészetterápiás csoportnak kiállítása lesz a
Tárt Kapu Galériában.

D/ A kiállítás végén még egyszer találkozunk az összes résztvevővel egy projektzáró boldog alkotónapon.

Jelentkezés:
info@tartkapugaleria.com
06203908815

Komáromi Erzsébet Katalin         Dr. Horváth Szabolcs                              Tóth Eszter
művészetterapeuta                             pszichiáter                             projektkoordinátor

Védett átkelő projekt

A projekt célja

Befogadó és alkotó találkozási pontot és közösséget létrehozni, amelyet kiállítások és kísérőprogramok erősítenek meg. Célunk alkotóink életminőségének javítása, személyiségük, kompetenciáik fejlesztése, közösségépítés. Önismeretük, kapcsolatépítési készségeik, szociális kompetenciáik megerősödnek, elszigeteltségük csökken. Mindez mobilizálja belső tartalékaikat, növeli önbizalmukat, érdekérvényesítő képességeiket.
Programunk a reintegráció és a kirekesztés elleni küzdelem terepe.
A kiállító-és alkotóhelyszínnek van egy sajátos atmoszférája, tevékenységi köre, felhívó jellege, amelyre mint lehetőségre és erősségre építeni tudunk. E miliőből fakadó eszköztárunkat kínáljuk fel az erre fogékony mentális zavarokkal élő személyeknek, önsegítő aktivitásuk felélesztéséhez. A foglalkozások, művészeti és közösségi alkalmak pozitívan strukturálják napjaikat. Új kontextusba kerülnek a pszichiátriai betegek értékei, azokat esélyük van hatékonyan integrálni személyiségükbe. A teremtett értékek által nemcsak elfogadhatóak a mentális zavarokkal élők, hanem fel is lehet nézni rájuk. Műveik nem csupán a kórházak falainak dekorációi, hanem művészeti alkotások lesznek egy galériában, amely az alkotói munkafolyamat méltó megbecsülésén alapul. Alkotóink értékteremtő képességeinek megismerése átformálja a közvélemény távolságtartó megnyilvánulásait a pszichiátriai betegekkel szemben. Programunk esélyegyenlőséget biztosít a pszichiátriai betegeknek.
Az eddigi antistigma kezdeményezések körében alternatív új módszer. Együttműködésre, részvételre épít, amely alkalmazkodik a célcsoport speciális igényeihez.
A kirekesztés nondirektív utakon szűnik meg, a szemléletformálás a befogadott értékek által fenntarthatóvá válik.

A projekt részei

  1. Művészetterápiás csoportok

Művészeti-művészetterápiás blokk: azon elv jegyében szervezzük, miszerint a pszichés sérülés többnyire együtt jár az érzelmek felborulásával, az önkifejezés gátoltságával és a kapcsolatrendszerek beszűkülésével, s hogy ezek a művészi élmény tapasztalásán keresztül (passzív befogadás) vagy cselekvő részvétellel (kreatív aktivitás), enyhíthetők és oldhatók.
Az alkotásokon keresztül könnyebben felszínre hozhatók problémák, melyek ezáltal érthetőbbek, tudatosabbak és kezelhetőbbek lesznek, a személyiségnek lehetősége nyílik önmaga újraértelmezéséhez. (terápiás hatáson van a hangsúly)
Közös munkára és alkotó találkozásra várjuk mindazokat a pszichiátriai kórházakból távozó pácienseket, akik úgy gondolják a számukra vizuális önkifejezés hozzájárulhat személyiségük építéséhez, stabilizációjához, illetve megújításához.

A művészetterápiás csoportok alkalmai szerdán 14-16 óráig a Tárt Kapu Galériában.

  1. Művészeti-grafikai hét

A 15 hetes terápiás munkát színesítjük 1-1 művészeti hét beiktatásával, ahol új technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, mellyel önkifejezési repertoárjukat és kreatív alkotó lehetőségeiket szélesíthetik (művészi munkán van a hangsúly)

  1. Kiállítások

A védett átkelőt övezik a kiállítások, melyek bemutatnak egyéni utakat (1. kiállítás), alkotóközösségek sokfélségét és színességét (2.), a megközelíthetetlen világok megismerését (3.kiáll), az outsider art gyűjtemények fontosságát ( 4.), és a projekt terápiás-művészeti eredményeit (5.),
A projekt céljainak eléréséhez a kiállítások a mentális zavarokkal élők társadalomhoz való kapcsolódásának különböző készségeit erősítik meg, a legintenzívebben megjelenő sajátosságokat járják körül, fogják át.
A tárlatok által széles körben megismerhetővé válnak a mentális zavarokkal élők értékei, amelyek a velük kapcsolatos sztereotípiákat a legnagyobb mértékben oldják fel.

  1. Tártlatvezetések

Interakciók, kötetlen, személyes beszélgetések, az alkotók bevonásával.
A tárlatvezetésekre ismertebb személyek felkérését tervezzük a projekt melletti demonstrálására (író, zenész, ismertebb a téma iránt elkötelezett szakemberek).

  1. Kerekasztal-beszélgetések

Lehetőség nyílik magasabb, tudatosabb szintre lépni a társadalmi, a szakmai, művészeti, kulturális diskurzusban. Lehetőséget adnak tapasztalataink megosztására, új módszereink ismertetésére szakmabeliekkel és a szélesebb közönséggel.

A Védett átkelő NCTA-2015-11030-F számú projekt támogatója az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap.

NCTA_tamogato_es_lebonyolito_logosor(3)