Védett átkelő projekt

Közzétéve:

meghivo_Hatartalan parbeszed

muveszetterapiaterapia 2016 TKG

A projekt célja

Befogadó és alkotó találkozási pontot és közösséget létrehozni, amelyet kiállítások és kísérőprogramok erősítenek meg. Célunk alkotóink életminőségének javítása, személyiségük, kompetenciáik fejlesztése, közösségépítés. Önismeretük, kapcsolatépítési készségeik, szociális kompetenciáik megerősödnek, elszigeteltségük csökken. Mindez mobilizálja belső tartalékaikat, növeli önbizalmukat, érdekérvényesítő képességeiket.
Programunk a reintegráció és a kirekesztés elleni küzdelem terepe.
A kiállító-és alkotóhelyszínnek van egy sajátos atmoszférája, tevékenységi köre, felhívó jellege, amelyre mint lehetőségre és erősségre építeni tudunk. E miliőből fakadó eszköztárunkat kínáljuk fel az erre fogékony mentális zavarokkal élő személyeknek, önsegítő aktivitásuk felélesztéséhez.
Alkotóink értékteremtő képességeinek megismerése átformálja a közvélemény távolságtartó megnyilvánulásait a pszichiátriai betegekkel szemben. Programunk esélyegyenlőséget biztosít a pszichiátriai betegeknek.
A kirekesztés nondirektív utakon szűnik meg, a szemléletformálás a befogadott értékek által fenntarthatóvá válik.

A projekt részei

1. Művészetterápiás csoportok

Művészeti-művészetterápiás blokk: azon elv jegyében szervezzük, miszerint a pszichés sérülés többnyire együtt jár az érzelmek felborulásával, az önkifejezés gátoltságával és a kapcsolatrendszerek beszűkülésével, s hogy ezek a művészi élmény tapasztalásán keresztül (passzív befogadás) vagy cselekvő részvétellel (kreatív aktivitás), enyhíthetők és oldhatók.

Az alkotásokon keresztül könnyebben felszínre hozhatók problémák, melyek ezáltal érthetőbbek, tudatosabbak és kezelhetőbbek lesznek, a személyiségnek lehetősége nyílik önmaga újraértelmezéséhez. 

Közös munkára és alkotó találkozásra várjuk mindazokat a pszichiátriai kórházakból távozó pácienseket, akik úgy gondolják a számukra vizuális önkifejezés hozzájárulhat személyiségük építéséhez, stabilizációjához, illetve megújításához.

A művészetterápiás csoportok alkalmai szerdán 14-16 óráig a Tárt Kapu Galériában.
Bővebben : 
Események / Művészeti műhely  

 

2. Művészeti-grafikai hét

A 15 hetes terápiás munkát színesítjük 1-1 művészeti hét beiktatásával, ahol új technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, mellyel önkifejezési repertoárjukat és kreatív alkotó lehetőségeiket szélesíthetik (művészi munkán van a hangsúly)

 

3. Kiállítások

A védett átkelőt övezik a kiállítások, melyek bemutatnak egyéni utakat (1. kiállítás – Kopi Mundi Zoltán: Barváj-vonták találkozása címmel), alkotóközösségek sokfélségét és színességét (2. Országos nyári tárlat), a megközelíthetetlen világok megismerését (3.kiáll), az outsider art gyűjtemények fontosságát ( 4.), és a projekt terápiás-művészeti eredményeit (5.), 

 A projekt céljainak eléréséhez a kiállítások a mentális zavarokkal élők társadalomhoz való kapcsolódásának különböző készségeit erősítik meg, a legintenzívebben megjelenő sajátosságokat járják körül, fogják át.

A tárlatok által széles körben megismerhetővé válnak a mentális zavarokkal élők értékei, amelyek a velük kapcsolatos sztereotípiákat a legnagyobb mértékben oldják fel.

4. Tártlatvezetések

Interakciók, kötetlen, személyes beszélgetések, az alkotók bevonásával.

A tárlatvezetésekre ismertebb személyek felkérését tervezzük a projekt melletti demonstrálására (író, zenész, ismertebb a téma iránt elkötelezett szakemberek).

5. Kerekasztal-beszélgetések

Lehetőség nyílik magasabb, tudatosabb szintre lépni a társadalmi, a szakmai, művészeti, kulturális diskurzusban. Lehetőséget adnak tapasztalataink megosztására, új módszereink ismertetésére szakmabeliekkel és a szélesebb közönséggel.

 A Védett átkelő NCTA-2015-11030-F számú projekt támogatója az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap.

NCTA_tamogato_es_lebonyolito_logosor(3)

2016. JANUÁR 15-ig MEGHOSSZABBÍTOTTUK!


Határtalan párbeszéd

Közzétéve:

meghivo_Hatartalan parbeszed

Szeretettel meghívjuk a Határtalan párbeszéd című kiállításra!

Megnyitó időpontja: 2016. február 9. 18 óra
Helyszín: Tárt Kapu Galéria, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 2.

A kiállítást megnyitja: Roskó Gábor, Munkácsy-díjas, Érdemes Művész

Kiállító művészek:
Balassa Mária
Bozóki Péter
Csom Árpád
Heinrich Attila
Kopi Mundi Zoltán
Ritter Gábor
Tóka Attila

A tárlat 2016. április 8-ig tekinthető meg.

Az art brut (nyers művészet) és az outsider art nehezen fér meg a kategorizáció és a művészettörténet kontextusaiban. Ennek ellenére az elmúlt ötven évben a kortárs művészet élénk, kiegészítő elemévé vált. Az art brut és az outsider art művészei a társadalmi nyilvánosság perifériáján élnek, művészetüket (anyagválasztást, felvitelt, ritmust és módot) saját mélységeikből hívják elő, az alkotói folyamat a belső szükségletből fakadó kifejezés intenzitásán alapul.
Nem az aktuális mainstream művészet konvenciói szerint cselekszenek, műveik gyakran teljes titokban, senki által nem ismerve készülnek. Jellemző az alternatív rendezettség keresése és merőben új vizuális világ megjelenítése.
A kiállítás célja, hogy művészeti kontextusból mutassa be az art brut és az outsider art sajátosságait.
A Határtalan párbeszéd című kiállításon 7 art brut művészt ismerhetünk meg közelebbről.

Balassa Mária magányosan alkot. Nőalakjai tusfoltokból jönnek létre, létező és kitalált figurák, létező és kitalált történetekkel. A képeket burjánzó szövegek futják körbe: Mária gondolatai, érzései, asszociációi, amelyek a rajz megalkotásakor születnek. Alkotásai megtalálhatók a világhíres ART BRUT CENTER GUGGING-ban.

Bozóki Péter szintén az egyik legismertebb art brut művész, mind hazánkban, mind külföldön. Képeire a sajátos, részletekbe menő vonalvezetés nyersessége jellemző. A Tárt Kapu Galéria alkotóközösségének tagja.

Csom Árpád outsider művész a Balaton-felvidéki kis faluban készíti átütő erejű maszkjait.

Heinrich Attila a pécsi Fogd a Kezem Alapítvány művészeti műhelyében rajzol.
Képei a számára megkapó formájú és színű tárgyakat ábrázolják: régimódi autókat, tömegközlekedési eszközöket, néhány háztartási eszközt: kávéfőzőt, órát, izzósort, kapcsolókat. Egyik kedvenc tárgya egy hajvasaló. Amíg születésnapjára megkapta, rendszeresen elzarándokolt a bolthoz, hogy a kirakatban szemlélhesse. Ezeket a tárgyakat évente több százszor lerajzolja.

Kopi Mundi Zoltán műveinek szokatlan esztétikumát a mély önazonosság és a megkapó bensőségesség adja, eredeti és egyéni látásmódja plasztikáin minden korláttól mentesen érvényesül. Kopi Mundi keze nyomán a Dunából partra vetett uszadék fákból „barvájok”, bohócok, varázslók és szellemek –, archetipikus figurák formálódnak. Művei megtalálhatók hazai és külföldi magángyűjteményekben.

Ritter Gábor olajpasztell várairól ismert, az alakzatok különböző egymásra helyezett színes síkokból állnak össze egésszé. A Tárt Kapu Galéria alkotóközösségének tagja, egyedüli kortárs kiállítóként szerepelt a Belső utak képei – Art brut Ausztriában és Magyarországon című kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában.

Tóka Attila a Fogd a Kezem Alapítvány művészeti műhelyében kezdett el festeni. Állatai egyszerre monolit őslények, szeretett háziállatok és játékos-melankolikus háztömbök. Állandó figuráihoz makacsul ragaszkodik, mert kimeríthetetlen variációs lehetőséget jelentenek számára.

A kiállítás a Norvég Civil Alap támogatásával jött létre.